FreenetIS1.1.21

cs en

Registrační formulář

Svobodně a dobrovolně tímto žádám o členství ve Spolku jinonice.cz (dále jen Spolek) a též žádám o zápis do seznamu členů Spolku.

Svým podpisem:

  • potvrzuji, že jsem se seznámil se stanovami spoku a pravidly provozu sítě, kterou provozuje spolek zveřejněnými na stránkách www.jinonice.cz
  • zavazuji se řádně plnit povinnosti člena, které vyplývají ze stanov a interních řádů spolku
  • souhlasím s poskytnutím osobních údajů pro interní potřeby spolku
  • potvrzuji, že členství ve spolku není připojení k internetu
  • stvrzuji, že je mi více než 18 let

 

Přihlašovací údaje
 Uživatelské heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků a musí obsahovat alespoň jedno písmeno nebo číslici.
 
 
Základní informace
 
 
 
 
 
 
Informace o právnické osobě    
 
 
Adresa
 
 
 
 
 GPS souřadnice může být ve tvaru desetinného čísla, nebo: hodiny°minuty'sekundy".
 GPS souřadnice může být ve tvaru desetinného čísla, nebo: hodiny°minuty'sekundy".
Kontaktní informace
 
Doplňkové informace
 

« Zpět na přihlášení